aktualizováno k 14.01.2021

Podmínky vstupu na Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy jsou součástí Španělského království, proto pro vstup turistů na území Kanárských ostrovů platí stejné vízové ​​podmínky jako pro vstup na území Španělského království.

Vízové ​​podmínky

Na vstup na Kanárské ostrovy je potřebný platný cestovní pas nebo občanský průkaz, v němž je uvedena státní příslušnost držitele tohoto dokladu, bez určené minimální doby platnosti dokladu při vstupu nebo výstupu ze země.

Vlastní cestovní doklad musí mít každá osoba ve věku od 0 let vstupující na území Kanárských ostrovů.

Maximální délka pobytu na Kanárských ostrovech bez přerušení je 90 dní. V případě delšího pobytu je třeba se registrovat na cizinecké policii.

Celní podmínky

Jelikož Kanárské ostrovy nejsou součástí evropské celní unie, pro dovoz tabáku a alkoholu platí stejné předpisy při cestě ze zemí EU jako při cestě z ostatních států světa.

Cestující si může pro svou vlastní potřebu přivézt maximálně:

 • 200 ks cigaret;
 • nebo 100 ks cigarillos;
 • nebo 50 ks doutníků;
 • nebo 250 gr tabáku;
 • 1 litr tvrdého alkoholu s obsahem alkoholu 22% a více;
 • nebo 2 litry tvrdého alkoholu s obsahem alkoholu 22% nebo šumivého vína nebo likérů;
 • 4 litry vína;
 • 16 litrů piva.

Neomezené je množství léků, které jsou určeny pro vlastní potřeby, přičemž množství léků musí zohledňovat předpokládat délku pobytu.

Dovoz domácích zvířat je povolen přes autorizované letiště a přístavy:

 • letiště Las plamen de Gran Canaria (LPA);
 • letiště Tenerife Norte Los Rodeos (TFN);
 • letiště Tenerife Sur Reina Sofia (TFS);
 • přístav Las Palmas – Puerto de La Luz;
 • přístav Santa Cruz de Tenerife.

COVID omezení při cestách do Španělska a na Kanárské ostrovy.

Vrámci COVID opatření můžete Kanárské ostrovy navštívit, pokud cestujete ze země Evropské unie, ze země v schengenském prostoru nebo ze třetí země, se kterou má Španělsko reciproční dohody týkající se přijímání cestujících. Aktuálně se jedná o Austrálii, Kanadu, Čínu, Jižní Koreu, Gruzie, Japonsko, Nový Zéland, Rwandu, Thajsko, Tunisko a Uruguay.

QR kód

Každý cestující přilétající na Kanárské ostrovy, stejně jako do celého Španělského království, se při příletu musí prokázat QR kódem.

Před cestou je třeba navštívit stránky https://www.spth.gob.es/ nebo si stáhnout mobilní aplikaci. V době od 48 hodin před odletem je třeba zadat cestovní údaje, na základě kterých cestující obdrží QR kód potřebný pro vstup na ostrovy.

QR kód musí být v tištěné podobě nebo v digitální formě v aplikaci v mobilním zařízení.

COVID-19 testy

Každý, kdo přijde na dovolenou na Kanárské ostrovy, musí projít zdravotní prohlídkou. Tato kontrola se liší v závislosti na vašich přesných okolností.

Pokud cestujete na Kanárské ostrovy z území mimo Španělska ze zemí s vysokým rizikem:

Test na diagnostiku aktivní infekce COVID-19 s negativním výsledkem, provedený do 72 hodin před příjezdem. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie.

Kontrola zdravotního stavu na letišti, která zahrnuje vizuální kontrolu na vyloučení příznaků a kontrolu teploty (horečka je definována jako tělesná teplota 37,5 ° C nebo vyšší).

Akceptují se pouze PCR (RT-PCR) a TMA testy.

Pokud cestujete na Kanárské ostrovy z území mimo Španělska ze zemí se středním nebo nízkým rizikem:

Test na diagnostiku aktivní infekce COVID-19 s negativním výsledkem, provedený do 72 hodin před příjezdem. Toto je třeba předložit pouze při registraci do vámi vybraného turistického ubytování. U dětí do 6 let se nevyžaduje negativní diagnostický test. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie.

Kontrola zdravotního stavu na letišti, která zahrnuje vizuální kontrolu na vyloučení příznaků a kontrolu teploty (horečka je definována jako tělesná teplota 37,5 ° C nebo vyšší).

Akceptují se PCR (RT-PCR), TMA i antigenové testy.

Pokud cestujete z jiné autonomní komunity ve Španělsku:

Test na diagnostiku aktivní infekce COVID-19 s negativním výsledkem, provedený do 72 hodin před příjezdem. Toto je třeba předložit pouze při registraci do vámi vybraného turistického ubytování. U dětí do 6 let se nevyžaduje negativní diagnostický test. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie.

Akceptují se PCR (RT-PCR), TMA i antigenové testy.

V každém případě je mimořádně důležité před cestou na Kanárské ostrovy zkontrolovat podmínky svého operátora nebo letecké společnosti.

Jaká testovací dokumentace se vyžaduje?

Test musí obsahovat tištěný nebo digitální certifikát, který obsahuje tyto informace: jméno, příjmení a číslo cestovního dokladu testované osoby, název zdravotnické organizace nebo orgánu, který test provádí, kontaktní údaje lékařského centra, značka a zdravotní povolení, datum a času zkoušky a její výsledku . V případě testů na antigen musí certifikát obsahovat přesnost (minimálně 97%) a citlivost (minimálně 80%) testu. Testovací certifikát musí být angličtině nebo španělštině.

Více informací: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-252-4794.pdf

Radar Covid

Turisté mají povinost nainstalování aplikace Radar Covid.

Radar COVID je aplikace, která byla naprogramována tak, aby identifikovala jako rizikové kontakty ty lidi, jejichž zařízení se našly více než 15 minut ve vzdálenosti menší než 2 metry od zařízení lidí s diagnostikovaným COVID-19. Těchto 15 minut se počítá jako souhrnná doba za 24 hodin.

Aplikaci se doporučuje nechat nainstalovanou v mobilním zařízení ještě po dobu 15 dnů od návratu z Kanárských ostrovů.

Pojištění COVID-19

Výhodou pobytu v licencovaném zařízení je pojištění Canarias Covid, které uzavřela kanárská vláda s pojišťovnou AXA a týká se pouze pobytů v licencovaných zařízeních.

Toto pojištění pokrývá:

 • nemocniční účty kvůli Covid-19;
 • v případě potřeby repatriaci do místa obvyklého pobytu.

Epidemiologické opatření v souvislosti s COVID-19