aktualizováno k 1.2.2022

Podmínky vstupu na Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy jsou součástí Španělského království, proto pro vstup turistů na území Kanárských ostrovů platí stejné vízové ​​podmínky jako pro vstup na území Španělského království.

COVID omezení při cestách do Španělska a na Kanárské ostrovy.

Vrámci COVID opatření můžete Kanárské ostrovy navštívit, pokud cestujete ze země Evropské unie, ze země v schengenském prostoru nebo ze třetí země, se kterou má Španělsko reciproční dohody týkající se přijímání cestujících

QR kód (povinné pro každou osobu)

Každý cestující přilétající na Kanárské ostrovy, stejně jako do celého Španělského království, se při příletu musí prokázat QR kódem.

Před cestou je třeba navštívit stránky https://www.spth.gob.es/ nebo si stáhnout mobilní aplikaci. V době od 48 hodin před odletem je třeba zadat cestovní údaje, na základě kterých cestující obdrží QR kód potřebný pro vstup na ostrovy.

QR kód musí být v tištěné podobě nebo v digitální formě v aplikaci v mobilním zařízení.

Vstupní doklady vrámci COVID

Každý, kdo přijde na dovolenou na Kanárské ostrovy, musí projít zdravotní prohlídkou. Tato kontrola se liší v závislosti na vašich přesných okolností.

Pokud cestujete na Kanárské ostrovy z území mimo Španělska z rizikových oblastí, je třeba prokázat se jedním z následujících potvrzení:

A. Potvrzení o kompletním očkování některou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac). Musí uplynout nejméně 14 dní od podání druhé dávky u dvoudávkových vakcín nebo 21 dní od podání vakcíny u jednodávkových vakcín. Platnost očkování je maximálně 270 dní od podání poslední dávky podle očkovacího schématu resp. posilující dávky.

Potvrzení musí obsahovat:
Jméno a příjmení.
Datum očkování s uvedením data poslední podané dávky.
Typ podané vakcíny.
Počet podaných dávek / kompletní režim.
Vydávající zemi.
Identifikaci orgánu, který vydal osvědčení o očkování.

B. Potvrzení o překonání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu musí uplynout minimálně 11 a maximálně 180 dní.

Potvrzení musí obsahovat:
Jméno a příjmení.
Datum odběru prvního pozitivního diagnostického testu na SARS-CoV-2.
Typ provedené zkoušky.
Vydávající země.

C. Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu provedeném maximálně 72 hodin (PCR test) resp. 24 hodin (antigen) před vstupem na území Kanárských ostrovů. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie. U dětí do 12 let se nevyžaduje negativní diagnostický test.

Potvrzení musí obsahovat:
Jméno a příjmení.
Datum odebrání vzorku.
Typ provedené zkoušky.
Vydávající zemi.

Seznam rizikových území najdete na stránce Ministerstva zdravotnictví v části “Listado de países / zonas de riesgo”. Země EU které nejsou označeny jako rizikové se považují za bezpečné.

Pokud cestujete na Kanárské ostrovy z území mimo Španělska ze středně nebo nízko rizikových oblastí:

stačí vyplněný příjezdový formulář.

POZOR! Pokud jste ubytováni v regulovaném / licencovaném zařízení při příchodu do zařízení se musíte prokázat některým z uvedených dokladů bez ohledu na míru rizikovosti země:

 • potvrzení o negativním PCR, TMA nebo antigenním testu provedeném maximálně 72 hodin před vstupem na území Kanárských ostrovů. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie. U dětí do 12 let se nevyžaduje negativní diagnostický test;
 • nebo potvrzení o kompletním očkování některou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) přičemž od podání poslední dávky neuplynulo více než 8 měsíců;
 • nebo potvrzení o prvním očkování některou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) přičemž od první dávky uplynulo více než 15 dní a méně než 4 měsíce;
 • nebo potvrzení o překonání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní.

Platnost nařízení dočasně pozastavena do 31.1.2022.

Pokud cestujete z jiné autonomní komunity ve Španělsku a jste rezidentem na území Španělska:

 • potvrzení o kompletním očkování některou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) přičemž od podání poslední dávky neuplynulo více než 8 měsíců;
 • nebo potvrzení o prvním očkování některou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) přičemž od první dávky uplynulo více než 15 dní;
 • nebo potvrzení o překonání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní;
 • nebo potvrzení o negativním PCR nebo antigennímh testu provedeném maximálně 48 hodin před vstupem na území Kanárských ostrovů. Test musí být schválen orgány zdravotní péče vaší země nebo Evropské unie. U dětí do 12 let se nevyžaduje negativní diagnostický test.

V každém případě je mimořádně důležité před cestou na Kanárské ostrovy zkontrolovat podmínky svého touroperátora nebo letecké společnosti.

Pro cesty zpět je třeba dodržovat podmínky stanovené vaší zemí.

Radar Covid

Turisté mají povinost nainstalování aplikace Radar Covid.

Radar COVID je aplikace, která byla naprogramována tak, aby identifikovala jako rizikové kontakty ty lidi, jejichž zařízení se našly více než 15 minut ve vzdálenosti menší než 2 metry od zařízení lidí s diagnostikovaným COVID-19. Těchto 15 minut se počítá jako souhrnná doba za 24 hodin.

Aplikaci se doporučuje nechat nainstalovanou v mobilním zařízení ještě po dobu 15 dnů od návratu z Kanárských ostrovů.

Pojištění COVID-19

Výhodou pobytu v licencovaném zařízení je pojištění Canarias Covid, které uzavřela kanárská vláda s pojišťovnou AXA a týká se pouze pobytů v licencovaných zařízeních.

Toto pojištění pokrývá:

 • nemocniční účty kvůli Covid-19;
 • v případě potřeby repatriaci do místa obvyklého pobytu.

Epidemiologické opatření v souvislosti s COVID-19

Vízové ​​podmínky

Na vstup na Kanárské ostrovy je potřebný platný cestovní pas nebo občanský průkaz, v němž je uvedena státní příslušnost držitele tohoto dokladu, bez určené minimální doby platnosti dokladu při vstupu nebo výstupu ze země.

Vlastní cestovní doklad musí mít každá osoba ve věku od 0 let vstupující na území Kanárských ostrovů.

Maximální délka pobytu na Kanárských ostrovech bez přerušení je 90 dní. V případě delšího pobytu je třeba se registrovat na cizinecké policii.

Celní podmínky

Jelikož Kanárské ostrovy nejsou součástí evropské celní unie, pro dovoz tabáku a alkoholu platí stejné předpisy při cestě ze zemí EU jako při cestě z ostatních států světa.

Cestující si může pro svou vlastní potřebu přivézt maximálně:

 • 200 ks cigaret;
 • nebo 100 ks cigarillos;
 • nebo 50 ks doutníků;
 • nebo 250 gr tabáku;
 • 1 litr tvrdého alkoholu s obsahem alkoholu 22% a více;
 • nebo 2 litry tvrdého alkoholu s obsahem alkoholu 22% nebo šumivého vína nebo likérů;
 • 4 litry vína;
 • 16 litrů piva.

Neomezené je množství léků, které jsou určeny pro vlastní potřeby, přičemž množství léků musí zohledňovat předpokládat délku pobytu.

Dovoz domácích zvířat je povolen přes autorizované letiště a přístavy:

 • letiště Las plamen de Gran Canaria (LPA);
 • letiště Tenerife Norte Los Rodeos (TFN);
 • letiště Tenerife Sur Reina Sofia (TFS);
 • přístav Las Palmas – Puerto de La Luz;
 • přístav Santa Cruz de Tenerife.