Zásady ochrany osobních údajů

Velmi si vážíme vaši důvěru ve společnost Martin Smolen / Gran Canaria Travel, abyste mohli online rezervovat všechny druhy zážitků (exkurze / zájezdy, návštěvy, aktivity, ubytování, pronájem auta, plavby lodí), dále (produkty a služby). Martin Smolen / Gran Canaria Travel, dále jen “GCT”, respektuje soukromí uživatele, a proto budeme chránit soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů, které zahrnují i ​​údaje o vaší kreditní kartě. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny naše služby, bez ohledu na to, zda jste k nim přistupovali online nebo prostřednictvím jiné platformy nebo zařízení (dále jen “webová stránka”). Tyto zásady ochrany osobních údajů a údajů regulují přístup a používání služeb uvedených na této webové stránce a tyto GCT zpřístupňuje uživatelům, kteří se zajímají o služby poskytované GCT.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány společností Martin Smolen / Gran Canaria Travel v zemi, kde byly shromážděny, jakož i v jiných zemích, kde zákony týkající se zpracování osobních údajů mohou být méně přísné než zákony vaší země původu.

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, aby společnost Martin Smolen / Gran Canaria Travel zpracovala vaše osobní údaje pro následující účely.

1. Proč jsme oprávněni provádět zpracování dat?

Údaje o uživatelích shromážděné prostřednictvím registračních formulářů na webové stránce se shromažďují s cílem poskytnout vám služby nabízené prostřednictvím webové stránky.

V souladu s platnými nařízeními o ochraně soukromí a její vývojovými nařízeními společnost GCT informuje uživatele o dostupnosti automatizovaného souboru osobních údajů, který je zaregistrován v obecném rejstříku španělské agentury pro ochranu údajů a který společnost GCT vytvořila v rámci své odpovědnosti.

2. Zpracování osobních údajů a účel zpracování

GCT mohou shromažďovat osobní údaje od Uživatele prostřednictvím registračních formulářů, které mohou být použity pro tyto účely:

 • Zpracování vašeho požadavku (vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, změněné, převedeny ani poskytnuty jiné společnosti z jiného důvodu, s výjimkou výslovného účelu dodání požadovaného produktu nebo služby.
 • Přiměřené poskytování služeb nabízených na naší webové stránce.
 • Zasílání obchodních sdělení poštou, telefonem, e-mailem, okamžitými zprávami nebo jinými komunikačními prostředky, které souvisejí se službami GCT, pokud s tím uživatel souhlasí.
 • Zlepšit naše webové stránky (Neustále zlepšujeme naše nabídky, jakož i naše webové stránky, je to dosahováno na základě informací a zpětné vazby, kterou od vás dostáváme).
 • Vylepšit služby zákazníkům (vaše informace nám pomáhají zefektivnit vaše požadavky na zákaznické služby a potřebu podpory).
 • Provádění průzkumů, statistik a sestavování průzkumu trhu.
 • Stejným způsobem uživatel souhlasí se zpracováním svých údajů při tvorbě profilů. Účelem těchto ošetření je analytický a statistický účel znát provoz a použití webových stránek ze strany uživatele, jakož i určit jeho zájmy, aby mu mohl zaslat propagační informace podle svých preferencí.

GCT může také přenášet osobní údaje Uživatele třetím stranám, které spolupracují s GCT (dodavatelé, cestovní agentury, cestovní kanceláře), aby vyhověli požadavku Uživatele v souladu s článkem 6.1 písm. B) nařízení (EU) 2016/679 Evropský parlament a Rada dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a neomezeným pohybem těchto údajů.

3. Nezbytná nebo dobrovolná informace poskytovaná uživatelům a její pravost.

Uživatel ručí za to, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a je zodpovědný za komunikaci s GCT co nejdříve při jakékoliv změně. Společnost GCT si vyhrazuje právo vyloučit ze všech registrovaných služeb uživatele, který je nesplňuje nebo který poskytl nesprávné nebo nepravdivé osobní údaje.

Společnost GCT doporučuje mít při ochraně údajů maximální péči pomocí vhodných bezpečnostních nástrojů, přičemž není schopna nést odpovědnost za jakékoli incidenty týkající se odcizených, pozměněných nebo nezákonně ztracených osobních údajů.

4. Nedovolené činnosti

Společnost GCT si vyhrazuje právo zrušit registraci na webu ty uživatele, kteří

 • Propaguje nezákonný nebo obscénní materiál
 • Propagujte diskriminační praktiky kterékoliv skupiny
 • Posílá hromadnou poštu, nevyžádanou poštu nebo klamavou poštu
 • Porušuje jakákoli práva duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích stran.
 • Stejným způsobem se musí uživatel vyhnout použití a shromažďování údajů extrahovaných z distribučních seznamů na propagační nebo reklamní účely, jakož i posílat obchodní sdělení jakéhokoliv druhu a prostřednictvím jakékoliv podpory, které nebyly vyžádány nebo bez souhlasu GCT a další uživatele.

Společnost GCT bude uchovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem, pokud nevyjádří své přání odhlásit se ze služeb, aby získala informace o nabízených produktech.

5. Práva uživatele na jeho údaje

Uživatel má právo:

Na přístup k jeho osobním údajům, jakož i

 • požádat o modifikování svých údajů,
 • požádat o vymazání jeho údajů,
 • namítat proti zpracování nebo omezení svých údajů,
 • uplatnit své právo zapomenout na své údaje,
 • požadovat přenositelnost svých údajů.

Za účelem uplatnění těchto práv bude nezbytné, aby uživatel prokázal svou totožnost společnosti GCT zasláním fotokopie své ID karty nebo jakýmkoli jiným platným způsobem.

Na uplatnění všech těchto práv se uživatel zavádí do GCT prostřednictvím následujícího emailu info@grancanariatravel.es, kde uvede své osobní údaje a důvod žádosti.

6. Bezpečnost dat

V GCT si ceníme vaši důvěru při online rezervacích na výlety, aktivity a / nebo prohlídky s průvodcem, dále jen produkty a služby. Společnost GCT respektuje soukromí uživatele, a proto budeme chránit soukromí a důvěrnost jeho osobních údajů, které zahrnují údaje o kreditních nebo debetních kartách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny naše služby bez ohledu na to, zda k nim uživatel přistupoval online nebo prostřednictvím jiné platformy nebo zařízení (dále společně označovaných jako webová stránka).

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány GCT v zemi, kde byly shromážděny, jakož i v jiných zemích, kde zákony týkající se zpracování osobních údajů mohou být méně přísné než zákony země jejich původu.

GCT zachovává úroveň ochrany údajů Uživatele v souladu s platnými předpisy a zavádí technické prostředky, které má k dispozici, aby zabránil zneužití, změně, odcizení, neoprávněnému přístupu nebo ztrátě dat poskytnutých Uživatelem prostřednictvím Webových stránek, berouce v úvahu zvážit, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou impregnovateľné.

7. Kontakt

GCT je fyzická osoba podnikatel, která má sídlo na Gran Canarii na Kanárských ostrovech ve Španělsku.

Společnost GCT je zodpovědná za zpracování a správu vašich dat a je vytvořena podle právních předpisů platných ve Španělsku, a proto se obecné podmínky, jakož i její zásady ochrany osobních údajů budou řídit španělskými právními předpisy.

Naše registrační a daňové údaje jsou uvedeny níže:

Martin Smolen / Gran Canaria Travel
C / Carmen Bordon López, 34
35107 Juan Grande
Las Palmas

NIF: Y5666033C
Turistický zprostředkovatel č. I-AV-0004703.1

8. Přijetí a souhlas

Uživatel tímto prohlašuje, že mu byly oznámeny podmínky týkající se ochrany osobních údajů, přičemž je přijímá, a proto souhlasí se zpracováním těchto údajů GCT způsobem a pro účely uvedené výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

9. Změny

GCT si vyhrazuje právo provést změny v používání cookies, Zásadách ochrany osobních údajů a jejich Smluvních podmínkách včetně toho, jak shromažďovat, přenášet a spravovat osobní informace a jakékoli další informace, které považuje za nezbytné pro zlepšení služeb poskytovaných uživateli a aktualizaci jakýchkoliv aktualizace služeb poskytovaných prostřednictvím jeho webové stránky.