Meziměstskými autobusy Global je zajištěna doprava po celém ostrově. Nejlepší je pokryta východní a jižní část ostrova. Toto pokrytí je logicky dáno významem osy – hlavní město, letiště, turistická střediska. Turisty nejvyužívanější trasou je samozřejmě letiště – střediska na jihu ostrova. Nosnou linkou je č. 1. Linka jezdí přes den v příjemném 20 minutovém intervalu […]